DRUŻYNY

KATEGORIE - TRENERZY

rocznik_2003_04
kategorie_A1
foto_druzyna_puste

Damian Nowakowski

570 230 170

rocznik_2005
laczy nas pilka
foto_druzyna_puste

Mikołaj Tarczyński

601 183 667

rocznik_2006
laczy nas pilka
facebook
2006

Mikołaj Tarczyński

601 183 667

rocznik_2007
laczy nas pilka
kategorie_C1
facebook
foto_druzyna_puste_250

Mateusz Bartkowiak

511 390 704

rocznik_2008
laczy nas pilka
kategorie_C2
facebook
2008

Dawid Vowie

502 044 830

rocznik_2009
laczy nas pilka
kategorie_D1
facebook
foto_druzyna_puste

Adam Heliasz

504 313 113

rocznik_2009_10
kategorie_D1
foto_druzyna_puste

Mikołaj Tarczyński

601 183 667

rocznik_2010
laczy nas pilka
kategorie_D2
facebook
2010biala

Filip Huebner

724 630 058

rocznik_2010
laczy nas pilka
kategorie_D2
facebook
foto_druzyna_puste

Paweł Bartkowiak

504 743 681

rocznik_2011
laczy nas pilka
kategorie_E1
2011

Bartosz Kapsa

607 581 114

rocznik_2012
kategorie_E2
2012

Jarosław Kozłowski

518 144 940

rocznik_2013
kategorie_F1
2013

Mateusz Bartkowiak

511 390 704

rocznik_2014
kategorie_F2
2014

Zakrzewski Tomasz

692 203 289

rocznik_2015
kategorie_G12013
2015

Przemysław Urbaniak

601 875 904

rocznik_2016
rocznik_2017
kategorie_G22014
kategorie-KIDS
foto_druzyna_puste
foto_druzyna_puste

Mikołaj Tarczyński

601 183 667

Mikołaj Tarczyński

601 183 667