Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

W czwartek 3 grudnia oficjalnie do życia została powołana Rada Rodziców działająca przy Zarządzie MKS Mieszko Gniezno.
Rolą Rady Rodziców jest ścisła współpraca na linii Zarząd Klubu – Rodzice. Przewodniczącą została Pani Ewelina Wojciechowska.

Rada rodziców reprezentuje wszystkie grupy młodzieżowe i będzie ciałem doradczym dla Zarządu klubu. Celem współpracy jest ukierunkowanie rozwoju tak aby wychowankowie Akademii Mieszko Gniezno stanowili trzon zespołu w latach najbliższych oraz aby najlepsi byli promowani do klubów w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Na dzień dzisiejszy w Akademii trenuje prawie 300 zawodników i zawodniczek. Zarząd klubu złożył deklaracje iż regularnie będzie podnosił poziom w Akademii chociażby poprzez inwestowanie w rozwój pionu szkoleniowego.

Mimo trwającej pandemii koronawirusa COVID-19 zajęcia w grupach młodzieżowych odbywają się normalnie oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Kontakt do Rady Rodziców:  rodzice@mieszkogniezno.eu

Leave a comment