Treningi zawieszone do 09.04.

Treningi Akademii Mieszko zawieszone od 27.03.2021 do 09.04.2021 po ostatniej publikacji rozporządzenia Rady Ministrów.

Opublikowano treść rozporządzenia obowiązującego od soboty.

Wykluczono uczestnictwo w wydarzeniach sportowych dzieci i młodzieży biorącej udział w rozgrywkach związkowych, a zatem wszystkie zaplanowane na weekend mecze w kategoriach młodzieżowych zostają odwołane.

Możliwości klubów co do treningów zostały ograniczone tylko do przypadków, gdy dzieci są stypendystami bądź członkami kadr narodowych.
W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Od soboty 27 marca 2021 r. do 09 kwietnia 2021 r. współzawodnictwo/zajęcia/wydarzenia sportowe oraz działalność obiektów sportowych możliwa:

„wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy”.

Oczywiście bez udziału publiczności.

W związku z tym, w stosunku do obecnego stanu prawnego, dzieci i młodzież z rozgrywek związkowych od najbliższej soboty nie będą mogli kontynuować treningów i rozgrywek.

Autor: Paweł Sliwowski - radca prawny / Prawo i Sport


W okresie 27.03.-09.04. Akademia nie może organizować żadnych zajęć. Nie odbędą się również zaplanowane na weekend 27-28.03. sparingi oraz start rozgrywek ligowych.

W sobotę swoje pierwsze spotkanie w rundzie rewanżowej I ligi rozegrać miał orlik starszy 2010. Czwartek 1 kwietnia grać mieli zawodnicy z roczników 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 oraz 2010.

 

Zmiany z rozporządzenia dostępne są:
Dziennik ustaw, zmiany z dnia 25.03.

Leave a comment